Zadzwoń do nas:   606-829-981
Jesteś tutaj: RODO

RODO

Drodzy Państwo!

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje  tzw. "RODO", czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.

Wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia RODO informujemy, że:   

1)       Administratorem Państwa  danych osobowych jest  Przedszkole Niepubliczne "Fantazja" z siedzibą przy ul. Krakowskiej 16a, 58-370  Boguszów Gorce

2)       Administrator danych prowadzi operację  przetwarzania Państwa danych osobowych.

3)       W sprawie danych osobowych można kontaktować się   drogą emailową : przedszkolefantazja.boguszow@onet.pl

4)       Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji dziecka do przedszkola na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO oraz realizacji umowy, podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy -  na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  rozporządzenia RODO

5)       Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem Gminy Boguszów -Gorce oraz podmiotom prowadzącym zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Administrator zapewni Państwu dostęp do informacji o podmiocie, któremu zamierza powierzyć przetwarzanie Państwa danych i ich zakresie.

6)       Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania od  Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7)       Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy/załatwienia sprawy oraz wymagany prawem okres archiwizacji.